لیست قیمت اسکوتر برقی

 

شماره

نام محصول

قیمت

لوگو

لینک

1

اسمارت بالانس 5/6اینچی ساده

930000

 

 

 

2

اسمارت بالانس5/6اینچی پیشرفته

1000000

 

 

 

3

اسمارت بالانس 10 اینچی پیشرفته

1400000

 

 

 

4

اسکوتر تاچ اسپید5/6 اینچی ساده

800000

 

 

 

5

اسکوتر تاچ اسپید 5/6 اینچی پیشرفته

870000

 

 

 

6

اسمارت بالانس 5/8 اینچی پیشرفته

1120000

 

 

 

7

اسمارت بالانس 5/8 اینچی ساده

1000000

 

 

 

8

اسمارت بالانس 10 اینچی ساده

1200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
همچنین برای دانلود لیست قیمت های اسکوترهای اسمارت بالانس ویل روی لینک زیر کلیک نماید.

دانلود لیست